Мига LBC EnergoElement от 24 kWh на 30 kWh

Са налични
Цена:
По заявка

Един от най-важните елементи на батерията е управляващият блок LBC (Li-ion battery controller), който получава данни от всички сензори, измервателни елементи и модули.

В блока за управление цялата събрана информация се обработва/записва и въз основа на нея се генерират управляващи сигнали.

При преопаковане на батерия с по-голям капацитет, за коректно показване на таблото, препоръчваме флашване на LBC модула.

Услугата включва:

— CAN мост от 24 до 30 kWh, (за правилно показване на пробега на автомобила на таблото)

— LBC мига от 24 до 30 kWh (възможно само за Aze0).

Спецификации