За колички за голф

Тягов акумулатор NexSys Bloc 12NXS157 12V 157Ah 455x172x273(274)mm

Тягов акумулатор NexSys Bloc 12NXS158 12V 158Ah 561x125x283(263)mm

Тягов акумулатор Hawker XFC 12XFC60 12V 60Ah 329x166x174(166)mm

Тягов акумулатор NexSys Bloc 12NXS86 12V 86Ah 330x172x214(219)mm

Тягов акумулатор Hawker XFC 12XFC85 12V 85Ah 302x175x223(227)mm

Тягов акумулатор Hawker XFC 12XFC48 12V 48Ah 220x121x252(248)mm

Тягов акумулатор NexSys Bloc 12NXS38 12V 38Ah 197x165x179(162)mm

Тягов акумулатор NexSys Bloc 12NXS90 12V 90Ah 302x175x223(227)mm

Тягов акумулатор Hawker XFC 12XFC115 12V 115Ah 338x173x272(273)mm

Тягов акумулатор Powerbloc FPT 12 FPT 120 12V 120Ah 346x171x283mm

Тягов акумулатор Powerbloc FPT 12 FPT 150 12V 150Ah 394x180x363mm

Тягов акумулатор Hawker XFC 12XFC25 12V 25Ah 250x97x147(144)mm

Тягов акумулатор Powerbloc FPT 12 FPT 85 12V 85Ah 324x171x248mm

Тягов акумулатор Hawker XFC 12XFC35 12V 35Ah 250x97x197(194)mm

Тягов акумулатор NexSys Bloc 12NXS26 12V 26Ah 250x97x147(144)mm

Тягов акумулатор NexSys Bloc 12NXS177 12V 177Ah 561x125x317(297)mm

Тягов акумулатор NexSys Bloc 12NXS61 12V 61Ah 280x97x264(248)mm

Тягов акумулатор NexSys Bloc 12NXS36 12V 36Ah 250x97x197(194)mm

Тягов акумулатор Powerbloc FPT 12 FPT 105 12V 105Ah 349x171x248mm

Тягов акумулатор Powerbloc TP 12 TP 90 12V 90Ah 345x170x235 mm

Тягов акумулатор Powerbloc TP 12 TP 125 12V 125Ah 510x175x225mm

Тягов акумулатор Hawker XFC 12XFC58 12V 58Ah 280x97x264(248)mm

Тягов акумулатор Powerbloc TP 12 TP 70 12V 70Ah 308x174x220mm

Тягов акумулатор Hawker XFC 12XFC82 12V 82Ah 395x105x264(248)mm