За телекомуникации и комуникационни системи

Акумулатор Parus Electro HMS-12-230 12V 230Ah 522x238x218mm 68.1kg

Акумулатор Parus Electro HML-12-33 12V 33Ah 195x130x155mm 11.5kg

Акумулатор Parus Electro HML-12-250 12V 250Ah 520x269x221mm 74kg

Акумулатор Parus Electro HML-12-230 12V 230Ah 520x269x203mm 73.1kg

Акумулатор Parus Electro HML-12-200 12V 200Ah 522x238x218mm 65.6kg

Акумулатор Parus Electro HMS-12-75 12V 75Ah 258x166x210mm 24.9kg

Акумулатор Parus Electro HMS-12-200 12V 200Ah 530x209x215mm 57.7kg

Акумулатор Parus Electro HMS-12-150 12V 150Ah 482x170x240mm 45.6kg

Акумулатор Parus Electro HML-12-28 12V 28Ah 165x125x175mm 9.7kg

Акумулатор Parus Electro HMS-12-26 12V 26Ah 165x125x175mm 10kg

Акумулатор Parus Electro HM-12-90 12V 90Ah 305x168x210mm 28kg

Акумулатор Parus Electro HMW-12-24 12V 24Ah 175x166x125mm 9kg

Акумулатор Parus Electro HM-12-33 12V 33Ah 195x130x155mm 10.5kg

Акумулатор Parus Electro HML-12-150 12V 150Ah 482x170x240mm 47.6kg

Акумулатор Parus Electro HMS-12-33 12V 33Ah 195x130x155mm 11.8kg

Акумулатор Parus Electro HMS-12-120 12V 120Ah 339x173x215mm 36.9kg

Акумулатор Parus Electro HMW-12-120 12V 120Ah 410x176x224mm 38kg

Акумулатор Parus Electro HML-12-55 12V 55Ah 229x138x208mm 19kg

Акумулатор Parus Electro HMW-12-28 12V 28Ah 165x125x175mm 10kg

Акумулатор Parus Electro HMW-12-200 12V 200Ah 552x238x218mm 67.5kg

Акумулатор Parus Electro HMW-12-55 12V 55Ah 229x138x208mm 18kg

Акумулатор Parus Electro HMS-12-100 12V 100Ah 339x173x215mm 31.9kg