Стакери с тесен коридор за голяма надморска височина

Тягов акумулатор NexSys 80V 12XFC 500Ah 1025x708x782mm 1513kg

Тягов акумулатор FAAM TOP 24x6TOP565 48V 690Ah 1027x616x627mm

Тягов акумулатор FAAM TTM 24x6TTM565 48V 690Ah 1027x616x627mm

Тягов акумулатор FAAM TOP 40x4TOP745 80V 620Ah 1025x708x784mm

Тягов акумулатор FAAM TOP 24x6TOP600 48V 750Ah 1027x616x627mm

Тягов акумулатор FAAM TTM 40x4TTM725 80V 560Ah 1025x708x784mm

Тягов акумулатор FAAM TOP 40x4TOP725 80V 560Ah 1025x708x784mm

Тягов акумулатор FAAM TTM 40x4TTM745 80V 620Ah 1025x708x784mm

Тягов акумулатор FAAM TTM 24x6TTM600 48V 750Ah 1027x616x627mm

Тягов акумулатор Ironclad 80V 4PzQ 688Ah 1025x708x782mm 1608kg

Тягов акумулатор Ironclad 80V 4PzQ 688Ah 1025x708x782mm 1608kg