Електрически стакери

Тягов акумулатор NexSys 24V 3NXS 375Ah 827x216x625mm 316kg

Тягов акумулатор NexSys 24V 9XFC 375Ah 827x216x625mm 316kg

Тягов акумулатор NexSys 24V 6XFC 250Ah 621x209x625mm 221kg

Тягов акумулатор NexSys 24V 2NXS 250Ah 621x209x625mm 221kg

Тягов акумулатор FAAM TTM 12x4TTM565 24V 460Ah 827x270x627mm

Тягов акумулатор FAAM TOP 12x3TOP565 24V 345Ah 827x216x627mm

Тягов акумулатор FAAM TOP 12x4TOP600 24V 500Ah 827x270x627mm

Тягов акумулатор FAAM TOP 12x4TOP565 24V 460Ah 827x270x627mm

Тягов акумулатор FAAM TTM 12x3TTM565 24V 345Ah 827x216x627mm