Електрически колички

Тягов акумулатор NexSys 24V 9XFC 375Ah 621x281x625mm 310kg

Тягов акумулатор NexSys 24V 6XFC 250Ah 621x209x625mm 221kg

Тягов акумулатор NexSys 24V 2NXS 250Ah 621x209x625mm 221kg

Тягов акумулатор NexSys 24V 3NXS 375Ah 621x281x625mm 310kg

Тягов акумулатор FAAM TTM 12x4TTM565 24V 460Ah 827x270x627mm

Тягов акумулатор FAAM TTM 12x4TTM725 24V 560Ah 832x274x784mm

Тягов акумулатор FAAM TTM 12x4TTM745 24V 620Ah 832x274x784mm

Тягов акумулатор FAAM TTM 12x6TTM500 24V 540Ah 827x378x537mm

Тягов акумулатор FAAM TOP 12x4TOP725 24V 560Ah 832x274x784mm