Emus G1 малък тип клетъчен балансиращ модул

Са налични
Всички маркови продукти Emus
Цена:
По заявка

Модул за балансиране на клетки G1 — малък тип

ОПИСАНИЕ:

Модулът за балансиране на клетка Emus BMS е контролер за една клетка, който измерва напрежението на клетката и осигурява средство за контролирано разсейващо балансиране. Всеки модул може да измерва собствена температура и е оборудван със специален сериен интерфейс за комуникация с главния контролер.

Малкият модел е оптимизиран за клетки с по-малък капацитет и може да се използва в оборудване с ограничено пространство или за клетки без призма.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Характеристики на шунт:
— RTOT = 4.1 Ohm;
— PMAX = 2 W;
Максимален балансиращ ток: 0,7 A (ограничен от PMAX);
Работно напрежение: 2.0V — 4.55V;
Работна температура: -40°C + 80°C;
Точност на измерване на напрежението: ± 10 mV;
Опция външен температурен датчик;
Точност на измерване на температурата: ±5°C;
Размери: 33.8 x 12 x 2.8 mm;
Дължина на проводника: 100 мм;
Монтажен отвор: M8.

Спецификации