Клетъчен балансиращ модул Emus G1 — тип AB (остарял)

Са налични
Всички маркови продукти Emus
Цена:
По заявка

Модул за балансиране на клетки G1 — тип A/B (остарял)

ОПИСАНИЕ:

Модулът за балансиране на клетка Emus BMS е контролер за една клетка, който измерва напрежението на клетката и осигурява средство за контролирано разсейващо балансиране. Всеки модул може да измерва собствена температура и е оборудван със специален сериен интерфейс за комуникация с главния контролер.
Модел A/B е стандартно решение, предназначено за лесно окабеляване и лесен монтаж на повечето призматични клетки със среден капацитет.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Характеристики на шунт:
— RTOT = 2,7 Ohm;
— PMAX = 5 W;
Максимален балансиращ ток: 1,35 A (ограничен от PMAX);
Работно напрежение: 2.0V — 4.55V;
Работна температура: -40°C + 80°C;
Точност на измерване на напрежението: ± 10 mV;
Точност на измерване на температурата: ±5°C;
Размери: 50 x 30 x 17.2 mm;
Дължина на проводника: 100 мм;
Монтажен отвор: M9.

Спецификации