Клетъчен балансиращ модул Emus G1 — тип 200 — 400 Ah

Са налични
Всички маркови продукти Emus
Цена:
По заявка

Клетъчен балансиращ модул G1 — тип 200-400Ah

ОПИСАНИЕ:

Модулът за балансиране на клетка Emus BMS е контролер за една клетка, който измерва напрежението на клетката и осигурява средство за контролирано разсейващо балансиране. Всеки модул може да измерва собствена температура и е оборудван със специален сериен интерфейс за комуникация с главния контролер.

Моделът 240Ah е проектиран за лесен монтаж на повечето призматични клетки и разполага с пружинни клемни блокове за лесно комуникационно окабеляване.

СПЕЦИФИКАЦИИ:
Характеристики на шунт:
— RTOT = 0,8 Ohm;
— PMAX = 30 W;
Максимален балансиращ ток: 6.125 A (ограничен от PMAX);
Работно напрежение: 2.0V — 4.55V;
Работна температура: -40°C + 80°C;
Точност на измерване на напрежението: ± 10 mV;
Точност на измерване на температурата: ±5°C;
Размери: 270 x 30 x 16.75 mm;
Монтажен отвор: M12.

Спецификации